Hoe meld ik een leerling aan?

Toelichting (voor-) aanmelding Vrijeschool Schagen

In augustus 2024 gaat “Vrijeschool Schagen” van start.

We beginnen met één kleuterklas. Als er voldoende aanmeldingen zijn starten we ook met een combinatieklas 1 en 2 (groep 3 en 4).

We willen bij de start van het schooljaar in ieder geval met 20 kinderen in de kleuterklas beginnen. De kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding. Bij meer dan 25 aanmeldingen per kleuterklas en 24 aanmeldingen voor klas 1/2, kan het kind in overleg met de ouders op de wachtlijst worden geplaatst.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er gekeken of in januari 2025 een tweede kleuterklas haalbaar is.

Welke stappen zetten we voor de leerling definitief ingeschreven kan worden?

  1. Invullen vooraanmelding: met dit formulier geeft u aan uw kind te willen inschrijven op onze school. U geeft ons hiermee toestemming om na het aannamegesprek bij de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of basisschool naar de onderwijsbehoefte van uw kind (de overdracht) te informeren.
  2. Via onderstaande link komt u bij het aanmeldformulier .
  3. Uitnodiging aannamegesprek: na de ontvangst van de vooraanmelding nodigt de schoolleiding u samen met uw kind uit voor een kennismakings-en aannamegesprek. Bij deze uitnodiging ontvangt u ook het “Intakeformulier “. Naast informatie over de school en de klas kunt u de ontwikkeling van uw kind bespreken.
  4. Inschrijfformulier: als u op grond van de informatie die u tijdens het kennismakingsgesprek hebt gekregen besluit uw kind definitief aan te melden, ontvangt u het inschrijfformulier * (zie ook bij Toelichting bij de inschrijving – Onderwijsbehoefte).
  5. Als uw kind op de wachtlijst is geplaatst, kan het zijn dat we u pas uitnodigen voor een kennismakingsgesprek als er een plek vrij komt. U ontvangt bij een plaats op de wachtlijst nog geen inschrijfformulier.

 

Toelichting bij de inschrijving:

Stichting Vrijescholen Ithaka heeft in november 2023 de aanvraag bij het Ministerie van Onderwijs gedaan tot het stichten van een vrijeschool in Schagen. In juni 2024 wordt deze aanvraag afgerond en ontvangt Ithaka het “BRIN-nummer” voor de school. Hiermee is de toezegging van de bekostiging gegarandeerd. Dat betekent dat Vrijeschool Schagen in augustus 2025, officieel bekostigd wordt door het rijk. Gezien het aantal aanmeldingen heeft Ithaka besloten een jaar eerder te starten, te weten in augustus 2024. Om dit mogelijk te maken worden de leerlingen tijdelijk ingeschreven bij de vrijeschool in Oudorp, De Sterrenzanger. In augustus 2025 worden de leerlingen definitief ingeschreven op naam van Vrijeschool Schagen.

Kunnen alle leerlingen die zijn aangemeld ook worden geplaatst?

  • Zoals bij de inleiding al gezegd, houden we bij plaatsing rekening met de klassengrootte. Voor onze school gaan we uit van een grootte van 28 tot 32 leerlingen. Dit is een wenselijke klassengrootte voor onze vrijeschoolpedagogiek. Voor een combinatieklas gaan we uit van 24 tot 28 leerlingen. Bij meer aanmeldingen kunnen de kinderen op de wachtlijst worden geplaatst.
  • Onderwijsbehoefte: afhankelijk van de onderwijsbehoefte van het kind wordt door de schoolleider in overleg met de intern begeleider en de klassenleerkracht gekeken of onze school de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Als de school de ondersteuning niet kan bieden, wordt samen met de ouders en eventueel de consulent van het Samenwerkingsverband gekeken naar de juiste school.

 

Hoewel wij er volledig vanuit gaan dat de Vrijeschool Schagen start per augustus 2024, kan dit alleen doorgaan onder de vlag van Ithaka mits er minimaal 20 kleuters worden aangemeld en het BRIN-nummer wordt afgegeven door de onderwijsinspectie.