Vrijeschoolschagen i.o. / Laatste nieuws.

Wie zijn wij?

Onze werkgroep bestaat uit vijf enthousiaste ouders en leerkrachten. De contactpersonen zijn Sophie Zoon en Koos Blasé. We zijn verbonden aan een vrije basisschool in Noord-Holland.

Wat is ons doel?

Een vrijeschool in de Kop van Noord-Holland!! In Noord-Holland zijn op dit moment 14 vrije ( basis) scholen. Het meest noordelijk liggen de scholen in Alkmaar en Bergen. In het gebied daarboven is maar één vrije school, Stella Maris op Texel. Daar willen wij verandering in brengen! We gaan voor een school in de regio Schagen: Vrijeschool Schagen. Als streefdatum voor de start mikken we op augustus 2024. We denken dan te kunnen starten met twee kleuterklassen ( groep 1 en 2) en een combinatieklas groep 3 en 4. Een andere optie is om in januari 2024 al te starten met één kleuterklas (* zie laatste nieuws).

Wat is de stand van de zaken?

We zijn met onze werkgroep gestart in het najaar van 2022. Het initiatief staat dus nog in kinderschoenen. Begin 2023 hebben we de eerste gesprekken met schoolbesturen in de regio gehad om de mogelijkheden te verkennen. Eind januari is de PR campagne “Vrijeschool Schagen” gestart om ons initiatief onder de aandacht van ouders te brengen.

Heb je belangstelling?

* Interesse als ouder? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dat kan door een mail te sturen naar NH@vrijeschoolschagen.nl. Daar kun je je ook opgeven voor één van de speelochtenden en het interesseformulier aanvragen.

* Als je wilt deelnemen aan de werkgroep kun je een mail sturen aan NH@vrijeschoolschagen.nl . Wij stellen het op prijs als je daarin vertelt hoe je een bijdrage zou willen leveren.

LAATSTE NIEUWS

5 juni 2023

Er is de laatste weken weer veel gebeurd. In de eerste plaats was er een speelochtend (24 mei). Net als de eerste ochtend in april werd deze speelochtend goed bezocht; er waren zo’n dertig ouders en kinderen. Ouders waren in de gelegenheid het interesseformulier in te vullen en daar werd veel gebruik van gemaakt.

Het interesseformulier: op dit moment hebben bijna 30 ouders het formulier ingevuld. Als deze kinderen ook daadwerkelijk komen, betekent dit dat we in het schooljaar 2024-2025 ongeveer 35 leerlingen kunnen inschrijven. Als we in januari 2024 al starten kunnen we uitgaan van ongeveer 18 leerlingen. Het is natuurlijk niet gezegd dat deze kinderen werkelijk worden aangemeld, maar het laat wel zien dat er veel belangstelling is voor een vrije school in de regio. Hierbij nog maar eens de link naar het interesseformulier: https://forms.gle/Ho6Nt7pZn4SDXTPh9

Naast kinderen en ouders was ook het Noord-Hollands dagblad aanwezig. Hieronder het artikel.

Speelochtend 24 mei 2023

De volgende speelochtend is woensdag 24 mei! Opgeven kan via nh@vrijeschoolschagen.nl

Interesseformulier

Sinds kort hebben we een interesseformulier. Met dit formulier kunt u aangeven of u uw kind (-eren) mogelijk wilt aanmelden als de school in augustus 2024 van start gaat. Op deze manier krijgen wij zicht op de leerlingen die mogelijk worden aangemeld. U kunt het formulier aanvragen via nh@vrijeschoolschagen.nl. of invullen via deze link – https://forms.gle/Ho6Nt7pZn4SDXTPh9 . Als het duidelijk is dat de school definitief van start gaat, zult u van ons een aanmeldformulier ontvangen.

26 april 2023

We hebben de eerste speelochtend gehad. Er was een goede opkomst! Naast het spelen van de kinderen, is informatie gegeven over het vrijeschoolonderwijs en ons initiatief . Ook was er de mogelijkheid het interesseformulier in te vullen; daar is veel gebruik van gemaakt! De volgende speelochtend is 24 mei. Opgeven kan via nh@vrijeschoolschagen.nl

16 april 2023

1 april 2023

Adres speelochtenden:

Clubgebouw “Magnusveste”, Menisweg 6, 1742NJ, Schagen . Data: 26 april, 24 mei en 21 juni. Inloop vanaf 9.30 uur, we starten om 10 uur en sluiten om half twaalf af. Opgeven voor de speelochtend? Stuur een mail naar nh@vrijeschoolschagen.nl. Vermeld in de mail wanneer je wilt komen en de naam en leeftijd van je kind (-eren).


➡️We hebben afgesproken tot de zomervakantie drie speelochtenden te organiseren, nl op 26 april, 24 mei en 21 juni. Inloop vanaf 9.30 uur, we starten om 10 uur en sluiten om half twaalf af. De ochtenden zijn natuurlijk bedoeld voor peuters en kleuters en hun ouders, maar ook belangstellenden zijn van harte welkom. Opgeven voor de speelochtend? Stuur een mail naar nh@vrijeschoolschagen.nl. Vermeld in de mail wanneer je wilt komen en de naam en leeftijd van je kind (-eren).

1 maart 2023

➡️. Deze week is ook Instagram site “ vrijeschoolschagen” de lucht in gegaan.

15 februari 2023

➡️ We hebben deze week een verkennend gesprek gehad met de bestuurder van diverse basisscholen in de Kop van Noord-Holland. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt of toezeggingen gedaan, maar we voelden ons als Vrije School Schagen heel erg welkom!!