Vrijeschool Schagen

Vrijeschool Schagen komt eraan!

Lieve mensen,

Ons bestuur geeft definitief groen licht voor de start na de zomervakantie én het ministerie van onderwijs heeft ons ook laten weten dat wij officieel mogen beginnen!

Waar een wil is, is een weg! En die ligt er nu voor de Vrijeschool Schagen!

Het is dus mogelijk uw kind(eren) aan te melden voor onze school. Voor informatie betreffende de aanmeldprocedure verwijzen wij u graag naar de pagina hoe meld ik een leerling aan’ op deze website.

Oriëntatiegesprek

Als u al bekend bent met het vrijeschool onderwijs zult u waarschijnlijk niet twijfelen over de keuze voor onze school. Maar in andere gevallen kan de keus lastig zijn! Misschien vraagt u zich af of de kinderen op de vrijeschool wel genoeg leren, de aansluiting op het voortgezet onderwijs goed is of aanmelden bij de vrijeschool betekent dat die aanmelding definitief is? Wellicht heeft u een aantal vragen over de ontwikkeling van onze school.
Wanneer u om wat voor reden dan ook twijfelt willen wij graag met u in gesprek!

Mail ons naar NH@vrijeschoolschagen.nl en vraag om een vrijblijvend oriëntatiegesprek.


OUDERBIJDRAGE

Vrijescholen ontvangen net als andere basisscholen in Nederland gelden van de overheid om het onderwijs te kunnen bekostigen. Daarmee worden onder meer de huisvestingskosten, leermiddelen en voor het grootste gedeelte de salarissen van het personeel betaald.

De vrijeschool heeft echter een breder aanbod en aan de ouders die het zich kunnen permitteren vragen we daarom een vrijwillige ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt voor:

  • Duurzame natuurlijke materialen in de klas, zoals waskrijtjes, wol, bijenwas, verf, papier, klei, hout, gereedschap en schriften.
  • Extra leerkrachten. Bijvoorbeeld voor het vak euritmie, muziek, handwerken, houtbewerken. 
  • De  jaarfeesten waarvoor we materialen en andere zaken nodig hebben.
  • De aanschaf en gebruik van duurzame houten meubels, speelgoed en andere materialen.

We benadrukken de vrijwilligheid, omdat alle kinderen recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, ongeacht de financiële middelen van hun ouders. Onze leerlingen zullen nooit worden uitgesloten van de extra’s die wij met de ouderbijdrage kunnen realiseren.  

In de begroting voor het schooljaar 2024-2025 hebben we een bedrag opgenomen om de extra kosten te kunnen betalen. We zijn uitgegaan van een gemiddelde ouderbijdrage van €20 per kind per maand. We hanteren de volgende inkomensafhankelijke richtlijn:

 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen de ouders een brief waarin zij kunnen aangeven welke ouderbijdrage zij voor het lopende schooljaar toezeggen.

Jaarlijks zullen de bestedingen en de uitgaven met de MR worden besproken.

Eindelijk een vrijeschool in de kop van Noord-Holland

In Noord-Holland zijn op dit moment 14 vrije ( basis) scholen. Het meest noordelijk liggen de scholen in Alkmaar en Bergen. In het gebied daarboven is maar één vrije school, Stella Maris op Texel. Daar gaan wij verandering in brengen! We gaan voor een school in de regio Schagen: Vrijeschool Schagen! Wij gaan aankomend schooljaar 2024 met jullie starten. We denken dan te beginnen met twee kleuterklassen (groep 1 en 2) en een combinatieklas groep 3 en 4 (klas 1-2). Dit is geheel afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Heb je belangstelling?

* Interesse als ouder? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dat kan door een mail te sturen naar NH@vrijeschoolschagen.nl

* Als je wilt deelnemen aan de werkgroep kun je een mail sturen aan NH@vrijeschoolschagen.nl . Wij stellen het op prijs als je daarin vertelt hoe je een bijdrage zou willen leveren.