Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief november 2023

Nieuwsbrief oktober 2023

Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief juli 2023

Nieuwsbrief juni 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Deze week is onze werkgroep uitgebreid met twee mensen en voorlopig compleet! We hebben ook al ons eerste overleg gehad. En, mooier kan het niet, direct spijkers met koppen geslagen.


➡️We hebben afgesproken tot de zomervakantie drie speelochtenden te organiseren, nl op 26 april, 24 mei en 21 juni. Inloop vanaf 9.30 uur, we starten om 10 uur en sluiten om half twaalf af. De ochtenden zijn natuurlijk bedoeld voor peuters en kleuters en hun ouders, maar ook belangstellenden zijn van harte welkom. Adres: De Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 XM, Schagen. Opgeven voor de speelochtend? Stuur een mail naar nh@vrijeschoolschagen.nl. Vermeld in de mail wanneer je wilt komen en de naam en leeftijd van je kind (-eren).

➡️Deze week is ook Instagram site “ vrijeschoolschagen” de lucht in gegaan.

➡️Tenslotte kunnen we nog melden dat we een verkennend gesprek hebben gehad met de bestuurder van diverse basisscholen in de Kop van Noord-Holland. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt of toezeggingen gedaan, maar we voelden ons als Vrije School Schagen heel erg welkom!!

➡️En dan dit nog: er wordt gewerkt aan een logo voor onze school! Nu echt als laatste: als je de sfeer op een vrijeschool wilt proeven ben je van harte welkom op de Lentemarkt van de Adriaan Roland Holst school in Bergen op zaterdag 15 april. Kijk even op hun site voor verdere informatie: