Hoe meld ik een leerling aan?

Aanmelding Vrijeschool Schagen

Nieuwe leerlingen kunnen het hele schooljaar worden aangemeld. De aanmeldingsformulieren staan op onze website (www.vrijeschoolschagen.nl). In het schema hieronder kunt u zien op welke manier u dat kunt doen. Nieuw is de mogelijkheid eerst een informatie middag te bezoeken. 

Aanmelden stapsgewijs. 

🌺 U weet zeker dat u uw kind wilt aanmelden voor Vrijeschool Schagen.

 1. In dat geval gaat u naar de website www.vrijeschoolschagen.nl en klikt de link Aanmelding aan. 
 2. Wij maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Vooraf vult u het intakeformulier in (sturen wij u toe).
 3. Als u besluit uw kind definitief aan te melden, ontvangt u de Inschrijfkaart.
 4. De school schrijft uw kind in op de dag dat uw kind vier jaar wordt. Bij oudere leerlingen is de inschrijving op de eerste schooldag van uw kind.

🌺 U twijfelt of u uw kind wilt aanmelden.

Als u veel vragen hebt over het vrijeschool onderwijs, over onze toekomstige school of twijfelt over de juiste keuze voor uw kind:

 1. Schrijf u in voor een van de informatie middagen door een bericht te sturen naar nh@vrijeschoolschagen.nl.
 2. N.a.v.de informatie die u hebt gekregen, besluit u of u uw kind aan wilt melden.
 3. U ontvangt het intakeformulier.
 4. U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
 5. U ontvangt de inschrijfkaart.
 6. De school schrijft uw kind in. 

Toelichting aanmelding.

Welke stappen zetten we voor de leerling definitief ingeschreven kan worden?

 1. Invullen aanmeldingsformulier: met dit formulier geeft u aan uw kind te willen inschrijven op onze school. U geeft ons hiermee toestemming om na het aannamegesprek bij de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of basisschool naar de onderwijsbehoefte van uw kind (de overdracht) te informeren.
 2. Via onderstaande link komt u bij het aanmeldformulier .
 3. Uitnodiging aannamegesprek: na de ontvangst van de aanmelding nodigt de schoolleiding u samen met uw kind uit voor een kennismakings-en aannamegesprek. Bij deze uitnodiging ontvangt u ook het “Intakeformulier “. Naast informatie over de school en de klas kunt u de ontwikkeling van uw kind bespreken.
 4. Inschrijfformulier: als u op grond van de informatie die u tijdens het kennismakingsgesprek hebt gekregen besluit uw kind definitief aan te melden, ontvangt u het inschrijfformulier * (zie ook bij Toelichting Ithaka – Onderwijsbehoefte).
 5. Als uw kind op de wachtlijst is geplaatst, kan het zijn dat we u pas uitnodigen voor een kennismakingsgesprek als er een plek vrij komt. U ontvangt bij een plaats op de wachtlijst nog geen inschrijfformulier.

 

Toelichting Ithaka.

Stichting Vrijescholen Ithaka heeft in november 2023 de aanvraag bij het Ministerie van Onderwijs gedaan tot het stichten van een vrijeschool in Schagen. In juni 2024 wordt deze aanvraag afgerond en ontvangt Ithaka het “BRIN-nummer” voor de school. Hiermee is de toezegging van de bekostiging gegarandeerd. Dat betekent dat Vrijeschool Schagen in augustus 2025, officieel bekostigd wordt door het rijk. Gezien het aantal aanmeldingen heeft Ithaka besloten een jaar eerder te starten, te weten in augustus 2024. Om dit mogelijk te maken worden de leerlingen tijdelijk ingeschreven bij de vrijeschool in Oudorp, De Sterrenzanger. In augustus 2025 worden de leerlingen definitief ingeschreven op naam van Vrijeschool Schagen.

Kunnen alle leerlingen die zijn aangemeld ook worden geplaatst?

 • We houden bij plaatsing rekening met de klassengrootte. Voor onze school gaan we uit van een grootte van 28 tot 32 leerlingen. Dit is een wenselijke klassengrootte voor onze vrijeschoolpedagogiek. Voor een combinatieklas gaan we uit van 24 tot 28 leerlingen. Bij meer aanmeldingen kunnen de kinderen op de wachtlijst worden geplaatst.
 • Onderwijsbehoefte: afhankelijk van de onderwijsbehoefte van het kind wordt door de schoolleider in overleg met de intern begeleider en de klassenleerkracht gekeken of onze school de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Als de school de ondersteuning niet kan bieden, wordt samen met de ouders en eventueel de consulent van het Samenwerkingsverband gekeken naar de juiste school.